לתמיכה      סרטון הדרכה     דף הבית להורדת תוכנת פוטו בוק מעודכן לתשפ"א לחצו כאן  
אורח | התחבר
ספרי תמונותpipeלוחות שנה pipeכרטיסי ברכהpipeקולאז'ים וקנבסים
השימוש בתוכנה

1. מתן רישיון - הרישיון להשתמש בתוכנה ניתן לשימושך האישי בלבד. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל עליך איסור מוחלט להעביר את זכויותיך לאחר ו/או להפיץ את התוכנה ו/או לשכפל אותה ו/או או לבצע כל שינוי בה לרבות ביצוע פעולות כמו הנדסה לאחור (Reverse Engineering) ו/או להתיר לאחר לעשות שימוש בתוכנה, ללא הסכמת חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ מראש.

2. זכויות יוצרים - מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוכנה – לרבות עיצובה, יישומים, קוד מחשב, קובץ גראפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של סנאי טכנולוגיות בע"מ בלבד. גם סימני המסחר בתוכנה (לוגו וכד') הינם קנינה של חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ בלבד וחל עליך איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש.

3. הגבלת אחריות - הרישיון להשתמש בתוכנה ניתן לך לשימוש כמות שהוא בהתאם להחלטת חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות של התוכנה ו/או השפעתה על המחשב שלך. השימוש, אפוא, בתוכנה, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ, על מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתוכנה, אמינותה, יציבותה והשפעתה על המחשב שלך וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם על אף האמור לעיל ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית בפסק דין סופי וחלוט כי חלה אחריות על חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ בשל השימוש שעשית בתוכנה, תוגבל אחריות חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ לסך התמלוגים ששלמת, במידה ושלמת, עבור השימוש בתוכנה, בששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו נפסק התשלום.

4. הרישיון המוענק לך במסגרת הסכם זה ניתן לך ללא תשלום. עקב כך, רשאית חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ לשנות מעת לעת את מבנה, מראה, פעילותה והשפעתה של התוכנה על המחשב שלך וכן לשנות מעת לעת את השירותים והתכנים שהנך יכול לעשות שימוש בהם עקב השימוש בתוכנה, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש והנך מוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת סנאי טכנולוגיות בע"מ בקשר לכך.

5. פעילות התוכנה – פוטו פוינט מבית סנאי טכנולוגיות בע"מ אינה מתחייבת שהשירות הניתן באמצעות התוכנה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשב שלך,נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הזמנות, מסגרת שירות

6. תעריפי ספרים כפי שמופיעים בתוכנה עשויים להתעדכן מפעם לפעם,כדי להבטיח קבלת המחיר הנכון יש ליצור קשר לפני ביצוע של הזמנת ספר. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שנקבע ע"י פוטו בוק ביום בצוע ההזמנה.

7. הזמנת מוצר ושליחת הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה ליצור. ההזמנה תיכנס לייצור רק לאחר שחויב כרטיס האשראי ו/או נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת שהיא לאחד מרשת חנויות פוטו פוינט,או לת.ד. 45391 ירושלים 91451

8. מפעילי פוטו בוק מעמידים לרשות המשתמש מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות. מוצר שנראה פגום מכל סיבה, באחריות הצרכן למסור את המוצר באריזתו המקורית לפוטו פוינט מבית סנאי טכנולוגיות בע"מ ת.ד. 45391 ירושלים 91451, תוך שבועיים מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו. לא כולל הוצאות המשלוח.

9. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:'חוק הגנת הצרכן') לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

10. המוצרים יסופקו ב- 3 דרכים אופציונאליות: חברת דואר שליחים ישראל, או דואר רשום או איסוף מאחת מחנויות הרשת פוטו פוינט תוך 7-5 ימי עסקים. מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד מ-3 האופנים לא יהיה יותר המוצר באחריותה של החברה. אין החברה אחראית על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

11.תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות יצירת קשר עם החברה. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו 1-599-599-010

12. פוטו בוק' עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה פוטו פוינט מבית סנאי טכנולוגיות אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח. פוטו פוינט מבית סנאי טכנולוגיות אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. פוטו בוק אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

13. נתוני המזמין וכל הקבצים שנשלחו מוגנים ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו. פרטים אישיים כולל נתוני כרטיס אשראי יאובטחו, כל פרטי המזמין יישמרו ברשות מפעילי החברה ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי צו של שופט.

14. פוטו בוק מחדשת ומעשירה באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. על שינויים שכאלו תוכלו להתעדכן באחת מרשת חנויות פוטו פוינט או בטל: 1599-599-010 , השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

15. התחיבות פוטו בוק לייצר את האלבומים בתוך 5-7 ימיי עבודה מותנה בתהליך תקין ותקינות הציוד המשמש ליצור האלבומים, במקרה של תקלה מתמשכת עלולים להיווצר עיכובים בתהליך הייצור מעבר לזמן ההתחייבות, במצב שכזה למזמין לא תהיה הזכות לתבוע את החברה בגין אי עמידה בלוחות הזמנים . חברת פוטו בוק תעשה כל מאמץ לעמוד בלוח הזמנים.

שונות

16. מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה. החברה לא תיהיה אחראית לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. הספר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי החברה לא יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.

17. האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים,שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכדו'. לתשומת לב המשתמש, במקרה של קובץ מתחת לרזולוציה המומלצת תופיע אזהרה בצהוב או באדום ויש להתייחס אליה בהתאם.

18. יש לקחת בחשבון כי סטייה בין צבעוניות המוצר על המסך ובמידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום.

החברה לא תהייה אחראית על פעולות שביצע הלקוח שלא באמצעות ממשק התוכנה, לקוח שמוסיף רקעים/ קליפארטים שלא באמצעות ממשק התוכנה, לא יהיה זכאי לפיצוי והעבודה תחשב כתקינה.

19. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בתוכנה, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה הנם בבעלות בלעדית של החברה.אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בתוכנה.

20. לבתי המשפט באזור ירושלים תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר.

מוצרים ומחירים
ספרי תמונות
לוחות שנה
כרטיסי ברכה
קולאז'ים וקנבסים
דוגמאות
מחירון
ספרי תמונות
לוחות שנה
כרטיסי ברכה
קולאז'ים וקנבסים
הצעת מחיר
תנאי תשלום
אודות פוטו בוק
מי אנחנו?
תקנון
צור קשר
מיוחדים
שירות המעצבת
שובר מתנה

מבצעים
למד עוד

תמיכה
סרטון הדרכה
הדרכה
שאלות נפוצות
כל הזכויות שמורות לפוטו בוק-סנאי טכנולוגיות ©